Onderzoek COVS & Mulier Instituut onder scheidsrechters

Beste ,

Twee weken geleden hebben wij u benaderd met het verzoek van het Mulier Instituut om mee te werken aan een onderzoek naar een veilig sportklimaat voor het arbitragekorps. Het onderzoeksteam van het Mulier Instituut wil de deelnemers die de vragenlijst al hebben ingevuld hiervoor bedanken. De vragenlijst staat nog een tweetal weken open.

Hebt u de vragenlijst nog niet ingevuld? Klik dan op één van onderstaande links om deel te nemen. Er is zowel een link voor het invullen van de vragenlijst op de desktop (link 1) als een link voor het invullen van de vragenlijst op uw mobiel (link 2). De vragenlijst neemt 8 tot 12 minuten tijd in beslag.

Klik op één van de onderstaande links om deel te nemen aan het onderzoek:

Link 1 ‘Desktoplink’: https://onderzoekstool.nl/aa/scheidsrechtersbevraging-desktop

Link 2 ‘Mobiellink’: https://onderzoekstool.nl/aa/scheidsrechtersbevraging-mobiel

De deelname geschiedt via een open link, waardoor de antwoorden niet herleidbaar zijn naar persoon die de vragenlijst invult. Hier vindt u meer informatie over de privacyregels van het onderzoek.

Hebt u opmerkingen over de vragenlijst, wilt u uw verhaal kwijt, of bent u benieuwd naar de achtergrond van het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met Vidar Stevens, projectleider vanuit het Mulier Instituut. Hij is te bereiken op v.stevens@mulierinstituut.nl.

Met vriendelijke groet,

Namens COVS Nederland

Johan Suurd