MODEL- PRIVACYVERKLARING

MODEL- PRIVACYVERKLARING Dit is de privacyverklaring van Scheidsrechtersvereniging Vlaardingen en omstreken, gevestigd te Vlaardingen, ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 40385663 , hierna te noemen “de Vereniging”. Bewust of onbewust deelt een verenigingslid persoonsgegevens met onze Vereniging. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom […]

Lees verder....