Bijzondere Algemene Ledenvergadering

 

VSV Vereniging van Scheidsrechters Vlaardingen en omstreken

Opgericht 1943

======================================================

Betreft: Bijzondere algemene ledenvergadering 2016

Aan de leden van de VSV,

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de bijzondere algemene ledenvergadering van de VSV, die zal worden gehouden op:

Donderdag 8 december 2016

aanvang 20.30 uur

plaats clubgebouw

Agenda

01. Opening

02. Besluit voorstel nieuwe accommodatie VSV 2017 (met

mondelinge toelichting proces en voorstel door de

voorzitter)

03. Sluiting

Met vriendelijke groeten, namens het bestuur,

De secretaris

P.H. Hertog

** bij verhindering wordt u vriendelijk verzocht contact op te nemen met de secretaris