Bestuur is compleet

17 maart J.L. was de algemene ledenvergadering, hier stond een aantal punten op de agenda, ook het punt dat Henk Klos in het bestuur zou gaan treden, dit is dan ook gedaan vanaf heden zal Henk Klos de bar activiteiten op zijn rekening nemen, hij neemt hierbij de functie over van Jan Vink die dit jaren lang op het oude complex met lief en leed heeft gedaan.

Dank Jan, welkom Henk.