ALV uitgesteld t/m begin 2021

Beste leden,
Het bestuur heeft vanwege COVID 19 en de bijbehorende gedragsmaatregelen besloten dat er dit jaar geen algemene ledenvergadering plaatsvindt
Hopelijk kan de algemene ledenvergadering in 2021 wel op de gebruikelijke wijze en tijd plaatsvinden.

Met vriendelijke groeten

Peter Hertog

Secretaris VSV