Reijer Bakker Overleden.

Met groot verdriet hebben wij kennis genomen van het overlijden van ons lid Reijer Bakker, Reijer is 94 jaar oud geworden.

Reijer is de bekende schoenhersteller van de Kortedijk in Vlaardingen. De man van de sappige en gloedvolle verhalen tijdens vele alv’s, de man die op zijn fiets op de eilanden ging fluiten en na 2 veerboten werd ingekwartierd bij een boer op zolder. Had je slecht gefloten dan werd je met de Riek het dorp uitgegooid. Had je goed gefloten dan ging je met zak aardappels de volgende dag naar huis. De man van de VSV reisde naar Wembley dit had hij van de VSV cadeau kreeg. En de man van het wereldberoemde lied “wat ruist daar in het stuikgewas”

Reijer Bakker is 63 jaar lid/donateur sinds 1957 en lid van verdienste VSV en drager van de gouden speld van de VSV.